Vítejte na webových stránkách Badmintonového Klubu Kopřivnice, z.s.

  • Veškeré aktuality a výsledky z turnajů, novinky, zajímavosti a spoustu dalšího najdete na našich sociálních sítích - na Facebooku a na Instagramu.
Přidejte se a sledujte nás a aktivně podporujte kopřivnický badminton!


Historie klubu - část I

Historie badmintonu v Kopřivnici od prvopočátku k dnešnímu dni - tj. 30. 9. 2022 (tedy k výročí 50 let badmintonu v Kopřivnici)


Abychom pochopili dobře a v kontextu doby dějiny našeho klubu BK Kopřivnice, domníváme se, že je třeba si připomenout základní a významné milníky českého - a dříve československého - badmintonu.

Rok 1958 se považuje za oficiální začátek badmintonu v Čechách, neboť 26. a 27. ledna 1958 byl uspořádán v tělocvičně TJ Dynamo Spoj Žižkov první přebor Prahy. Rok 1964 byl dalším z významných milníků československé badmintonové historie. Při UV ČSTV byla ustanovena samostatná sekce badmintonu pod vedením Ing. Jaroslava Jezbery. Československo se stává členem Mezinárodní badmintonové federace (IBF) – v současnosti federace nese název BWF (Badminton World Federation). V roce 1967 se stává Československý badmintonový svaz spolu s Anglií, Belgií, Dánskem, Finskem, Nizozemskem, Norskem, Rakouskem, SRN, Švédskem a Švýcarskem zakládajícím členem Evropské badmintonové unie – EBU (v současné době BE – Badminton Europe).

Prvopočátky badmintonu v Kopřivnici se datují do roku 1972, kdy dva spolužáci a navrátilci z vojny Jan Piš a Václav Indruch začali pinkat přes síť, dřevěnými raketami značky "ARTIS", před stodolou na statku u Indruchů ve staré Kopřivnici. Postupem času však chtěli hrát badminton dle pravidel a tam, kde jim nebude vítr a vánek odnášet plastové míčky s červenou gumovou hlavičkou. Proto dali hlavy dohromady a napsali inzerát do závodních novin Tatrovák, aby se přihlásili případní zájemci o tento krásný sport. Inzerát vyšel dne 20. 10. 1972 pod názvem 'NOVÁ MOŽNOST'. Toto datum se tak již navěky zapíše do historie kopřivnického badmintonu jako oficiální datum vzniku organizované badmintonové činnosti v Kopřivnici.

"Zde vznikne nový oddíl, jehož sláva hvězd se bude dotýkati. Načež napsal článek do Tatrováku, by hlásili se zájemci o tento sport. A tak vznikl oddíl v Kopřivnici."

Mezi prvními přihlášenými zájemci o badminton byli Antonín Pekár, Pavel Altrichter, Jan Gebeš a Jana Veingartová. Tito první zájemci však už byli ostřílení "kozáci", neboť již přes dva roky hráli badminton podle pravidel na dnešním sídlišti SEVER. Mezi další zájemce o tento sport patřily sestry Dáša a Jana Tichavské, které badminton už také pinkaly v obci Lichnov. Dále se přihlásili Vítězslav Knebl, Ladislav Krysmánek, Zdeněk Schneiderka, Jiří Juchelka, Tomáš Truchlý, Zdeněk Gold, Jiři Cachnin a z žen Sáša Skybová.

Při společném setkání všech těchto přihlášených zájemců v restauraci staré Sokolovny byl ustanoven první výbor a jeho zástupci – Václav Indruch a Antonín Pekár – podali na výbor TJ Tatra žádost o možnost organizovaně hrát badminton. Pomocnou ruku tehdy podal a pod svá křídla je vzal Alexandr Tandler, předseda ZRTV (Základní rekreační tělesná výchova), a tak při ZRTV vznikl první kroužek badmintonu v Kopřivnici. První tréninky probíhaly vždy v neděli v malé tělocvičně v Sokolovně, současném bufetu Zimního stadionu.

Prvním trenérem badmintonu v Kopřivnici se stal Antonín Pekár, který měl s tímto sportem nejvíce zkušeností. Protože soutěživost je lidu vlastní a pinkání mezi pořád stejnými hráči už nebylo po nějaké době až tak zábavné, tak hráči jako Antonín Pekár, Václav Indruch, Zdeněk Homola, Vladislav Kostelník, Pavel Straka, Zdeněk Gold a z žen Jana Veingartová, Milena Dulavová, Helena Krajíčková a Ivana Svobodová požádali v roce 1974 tehdy Československý badmintonový svaz o registraci hráčů. Tak, aby se mohli účastnit turnajů jednotlivců a soutěže družstev. A tehdy nastal problém, protože malá tělocvična, ve které se hrávalo, byla nízká a tudíž nevyhovující, a tak se muselo namalovat nové hřiště ve vedlejší tělocvičně, nynější tělocvična gymnastiky. Po přestavbě celého Zimního stadionu, která proběhla v roce 1979, kdy byla přistavena nová velká tělocvična, se badminton hraje až dodnes v této velké tělocvičně – máme zde dva plnohodnotné badmintonové kurty.

V sezóně 1974 – 1975 se náš kroužek a jeho hráči zapojili do pravidelné soutěže družstev a jednotlivců dospělých pořádaných Severomoravským badmintonovým svazem. Podmínkou účasti v soutěžích dospělých bylo to, že muselo fungovat i družstvo žáků. Proto trenérské práce s mládeží se již tehdy ujal Václav Indruch, který po odchodu Antonína Pekára začal trénovat i dospělé. Jak trénovat a vůbec hrát badminton se Václav Indruch jezdil učit do Ostravy k tehdy již zkušenému trenérovi panu Jiřímu Bubíkovi. Ten v té době trénoval prvoligové družstvo Vítězného února v Ostravě a vychoval řadu reprezentantů. Byl to trenér, který v tehdejší době pomáhal metodicky i všem ostatním trenérům v kraji. Pan Václav Indruch v klubu působí jako trenér, funkcionář a vyplétač raket až do dnešní doby.

V letech 1975 – 1978 začínají svou sportovní dráhu výrazné hráčské osobnosti klubu jako Luděk Židek, Jaroslav Hývnar, Vladimír Hývnar a Milan Špaček. Nelze nezmínit, že v této době rovněž začíná hrát badminton pozdější výrazná funkcionářská osobnost klubu pan Milan Okřesík a z Ostravy přichází do Kopřivnice studovat pan Zbyněk Podhájský, který se rovněž zapojuje jako hráč a později jako funkcionář do práce klubu.

V letech 1979 – 1980 začala s badmintonem další hráčská generace – Libor Hubinák, Jiří Váňa, Ladislav Krompolc, Oldřich Mrózek, Milan Lichnovský, Iva Židková, Jitka Škrabalová.

Zkušenosti a trenérské rady získané u pana trenéra Jiřího Bubíka zužitkoval Václav Indruch při své trenérské činnosti právě s těmito hráči začínajícími hrát badminton v letech 1975 – 1980. Trpělivá a vytrvalá práce ve skromných podmínkách, kdy byl nedostatek raket, péřových balónů, tréninkových hodin a prostorů, přinesla však skvělé výsledky.

V sezóně 1979 – 1980 se stal dorostenec Luděk Židek nejlepším hráčem ČSSR a byl zařazen do reprezentačního družstva.

Na fotce: Luděk Židek a jeho mixová spoluhráčka Iveta Třmínková z Liberce.

V sezóně 1981 – 1982 se členem reprezentace stal dorostenec Jaroslav Hývnar a v Českém Krumlově na MČR (hrálo se tehdy mistrovství České republiky, mistrovství Slovenské republiky a mistrovství Československé republiky) vyhrál všechny 3 disciplíny. Oba hráči pak hráli první badmintonovou ligu, Luděk Židek za ŽD Bohumín a Jaroslav Hývnar za Lokomotivu Brno. Luděk Židek sbíral zkušenosti v prvoligovém družstvu vedle takových osobností jako Miroslav Kokojan, Stanislav Kraus, Leoš Sedlák nebo Zuzana Urbánková. Jaroslav Hývnar působil v Lokomotivě Brno, trénoval a hrál první ligu s hráči jako Petr Koukal st., Miroslav Růžička nebo Boris Krais.

V září roku 1981 byl založen oddíl badmintonu při TJ TATRA Kopřivnice a prvním předsedou oddílu se stal pan Zbyněk Podhajský.


Kronika říká: …. Píše se roku 1981…. V malém socialistickém městě Kopřivnice se zakládá badmintonový oddíl. Zakládá, to není to správné vyjádření, protože hrstka nadšenců se tomuto sportu v těžkých tréninkových podmínkách věnuje již pěknou řádku let nazpět. A tak u kolébky organizovaného badmintonu v Kopřivnici můžeme nalézt taková jména, jako Antonín Pekár, Zdeněk Homola, Václav Indruch a řada dalších. Někteří s aktivním sportováním zřejmě brzy skončí, jiní jistě vytrvají a budou vychovávat další generace tohoto krásného raketového sportu…

 V roce založení oddílu při TJ TATRA Kopřivnice začínají svoji badmintonovou kariéru hráči jako Žaneta Žluvová, Radim Marek, Pavlína Matalíková, Renáta Urbanová, Milena Bárová, Jarmila Kazlepková a Pavel Lusczak.

V roce 1984 navazuje badmintonový oddíl Kopřivnice tolik proslulou družbu s badmintonovým oddílem v Dubňanech a v červnu roku 1984 v hojném počtu vyjíždí na badmintonový a vinný košt do malebné vinařské vesničky na jihu Moravy – Dubňany.

O rok později, v roce 1985 hráči Dubňan přijíždí do našeho města automobilů, aby se seznámili s badmintonovou úrovní našich hráčů a poznali naše město – Kopřivnici.

V roce 1986 dochází ke změně ve výboru oddílu a předsedou oddílu badmintonu při TJ TATRA Kopřivnice se stává pan Ladislav Kostelník a místopředsedou Ing. Milan Sitta. V tomto roce si rovněž oddíl vylepšuje finanční bilanci stromkovou brigádou a opět porážíme při družebním výletu do Dubňan domácí družstvo 7:4. V roce 1987 dochází opět ke změně na předsednickém postu a předsedou se stává Ing. Vladimír Hývnar, jako místopředseda nadále pokračuje Ing. Milan Sitta. Kondičním trenérem se stává pozdější dlouholetý předseda klubu pan Milan Okřesík.

Hráči našeho klubu se v roce 1988 zapojují pod názvem "Carlton" do kopřivnické ligy malé kopané.

Na fotce – horní řada zleva: Vladimír Hývnar, Libor Hubinák, Ladislav Fiala, Jiří Váňa, Zbyněk Podhajský; spodní řada zleva: Milan Lichnovský, Petr Jeřábek, Luděk Židek, Milan Okřesík.

V tomto roce rovněž navazujeme družební zahraniční kontakty s polským hornickým badmintonovým oddílem NAPRZOT z města Janow a o rok později 17. listopadu 1989 při návštěvě tohoto družebního města tam členové oddílu prožívají "velkou listopadovou revoluci".

V ročníku 1989 – 1990 "A" družstvo TJ TATRA Kopřivnice zvítězilo v severomoravském krajském přeboru smíšených družstev v badmintonu. Největší zásluhu na tomto vítězství měli navrátilci z prvoligových oddílů Jaroslav Hývnar a Luděk Židek. Dále se družstvo opíralo o výkony Vladimíra Hývnara a Libora Hubináka, stejně tak jako o výkony hráčů mladší generace – Romana Marka, Žanety Žluvové a Petry Fleischmannové. Trenérsky se na tomto úspěchu podíleli Václav Indruch a Milan Okřesík. Jako vítěz krajského přeboru jsme se zúčastnili kvalifikace o Národní ligu v Praze, kde se nám bohužel ještě nepodařilo postoupit do Národní ligy, když prohráváme v semifinále s Motorem České Budějovice 3:5 a končíme tak na nepostupovém třetím místě. To, co se nepovedlo v tomto roce, se povedlo o čtyři roky později! V sezóně 1993 – 1994 postupujeme do druhé celostátní ligy – skupina Východ.

V sezóně 1994 – 1995 vyhráváme druhou ligu a postupujeme mezi elitu do první celostátní ligy (dnešní Extraligy smíšených družstev dospělých). Postup mezi elitu vybojovali a oporami základního kádru byli Boris Krais, Jaroslav a Vladimír Hývnarové, Marek Václavík (který přestoupil do našeho oddílu ze Sokola Plesná), Luděk Židek, Zuzana Kovářová, Lenka Moravcová a Kamila Pospíšilová. Boris Krais rok předtím přestoupil do našeho oddílu z Brna, Zuzana Kovářová přišla do našeho oddílu z Karlových Varů, Lenka Moravcová trénovala v našem oddílu od žákovského věku, avšak s badmintonem začínala v Rožnově pod Radhoštěm, Kamila Pospíšilová hostovala v našem oddílu z Ivančic. Hned po postupu do nejvyšší soutěže posilujeme o Tomasze Mendreka, který k nám přišel z Českého Těšína. První celostátní ligu (nejvyšší soutěž) hrajeme až do roku 2002. Dvakrát se stáváme vicemistry České republiky smíšených družstev dospělých v nejvyšší soutěži a to v sezóně 1995 – 1996 a v sezóně 1997 – 1998. 

V roce 2002 prodáváme licenci na nejvyšší soutěž týmu Plzně a začíná účinkování našeho "A" týmu dospělých v první celostátní lize – skupině Východ. Po dobu účinkování v nejvyšší soutěži prošla "A" týmem řada skvělých hráčů jako již zmiňovaní Tomasz Mendrek, Boris Krais, Miroslav Růžička, Regina Rašková (která byla u nás na hostování z Orlové), Slováci Pavel Mečár, Marián Šulko a Michal Matějka, Rakušanka Sabina Ploner. Z kopřivnických hráčů to byli především již zmiňovaní odchovanci Luděk Židek, bratři Hývnarové, z mladších odchovanců pak Dušan Hanzelka a Martina Bajerová.

S postupem "A" družstva dospělých do nejvyšší soutěže začínáme rovněž organizovat v roce 1995 první ročník Velké ceny Kopřivnice v badmintonu – celostátní turnaj jednotlivců nejvyšší kategorie GPA. První dva ročníky turnaje se konají ve Sportovní hale odborného učiliště TATRA Kopřivnice (dnešní hala VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice), abychom následujících třináct ročníků pořádali ve Sportovní hale Základní školy Emila Zátopka. Poslední ročník Velké ceny Kopřivnice pořádáme v roce 2009, kdy se do Kopřivnice sjela výborná konkurence – celá česká špička a dokonce i dva Indonésané (Okvana a Megawati), kteří v té době trénovali v Benátkách nad Jizerou. Poslední ročník v ženské dvouhře vyhrává Megawati, která ve finále poráží naši skvěle hrající Pavlu Janošovou.

V roce 1991 dochází k osamostatnění velkých kopřivnických oddílů jako je hokej, fotbal, házená a TJ TATRA Kopřivnice se transformuje na ASK Kopřivnice. Pan Milan Okřesík zastává funkci prezidenta ASK Kopřivnice v letech 2007 – 2010, to znamená do doby, než se náš oddíl osamostatňuje a vystupuje v roce 2010 ze svazku ASK Kopřivnice.

V roce 1992 – 1993 nastupuje do našeho oddílu další silná populační vlna. Jsou to jmenovitě hráči Dušan Hanzelka, Jana Kekrtová, Eva Melčáková, Jiří Žáček a Zdeněk Filip. O rok později začíná svoji hvězdnou badmintonovou kariéru Martina Bajerová, Veronika Čevelová, Radovan Todić a Šárka Hývnarová. Z Českého Těšína přichází na hostování a později přestup Petr Suchánek.

V roce 1995 – 1996 nastupuje a začíná se seznamovat s badmintonem generace Františka Majerka, Milana a Ondřeje Chaloupkových, Dalibora Miklíka, Lenky Lošákové.

Jedná se o velice silný ročník, kdy František Majerek a Ondřej Chaloupka se stávají oporami družstev dospělých a dosahují také výborných výsledků v jednotlivcích.

Koncem devadesátých let Dušan Hanzelka zúročuje svou tréninkovou píli a pod vedením trenérů Václava Indrucha a Luďka Židka se prosazuje do reprezentačních výběrů ČR a vrcholem jeho badmintonové kariéry je výborné deváté místo na Mistrovství světa juniorů v Číně v roce 2000 ve čtyřhře s Honzou Potůčkem z Hradce Králové a tímto fantastickým výsledkem se tak navždy zapisuje do historie kopřivnického a českého badmintonu.

Na fotce – zleva: Dušan Hanzelka a Jan Potůček.

Vrcholem nejlepších hráčů této generace posílené o trenéra Libora Hubináka bylo druhé místo na MČR družstev juniorů v Praze ve dnech 15. a 16. dubna 2000.

Na fotce – horní řada zleva: Radovan Todić, Martina Bajerová, Dušan Hanzelka, Petr Suchánek; spodní řada zleva: Libor Hubinák (trenér družstva), Jana Kekrtová, Zuzana Indruchová, Veronika Čevelová.

V roce 1997 začíná v našem oddíle trénovat mladá hráčka z Rožnova pod Radhoštěm Pavla Janošová a o dva roky později přestupuje a pod vedením trenéra Luďka Židka se dostává do užších juniorských reprezentačních výběrů a stává se oporou kopřivnických ligových týmů. Získává několik titulů mistryně ČR ve všech žákovských i juniorských kategoriích a v roce 2005 vyhrává badmintonový evropský juniorský okruh a v témže roce získává na Mistrovství Evropy juniorů v holandském Den-Boschi historicky první medaili pro český (československý) badminton z individuálních soutěží na ME a to bronzovou medaili. Její trenér Luděk Židek vyhrává v tomto roce prestižní badmintonovou anketu "Trenér roku".

Na fotce – zleva: Luděk Židek, Václav Indruch, Pavla Janošová, Milan Okřesík, Libor Hubinák.

Pokračování historie klubu v části II ...

Utkání

Aktuální články

Závěr sezony ve znamení úspěchů na mezinárodních i celostátních turnajích

Badmintonová sezona s označením 2023/2024 je u konce. Během první poloviny června se odehrály poslední turnaje, na kterých se našim...

2. kolo družstev žáků v Orlové

V sobotu 25. května se v Orlové hrálo 2. kolo soutěže družstev žáků v naší Severomoravské oblasti.

'Stříbrné' MČR veteránů v Plzni

V sobotu 1. června se v Národním badmintonovém centru v Plzni odehrálo prestižní Mistrovství ČR veteránů, kde jsme měli zastoupení v...