KOPŘIVNICE


BADMINTONOVÝ KLUB

O KLUBU

Badmintonový klub Kopřivnice už více než dva a půl roku není součástí ASK Tatra Kopřivnice, a funguje tedy jako samostatný subjekt. Své zázemí má především na hale SOU, kde probíhají jak sportovní tréninky, tak rekreační hraní.
Zájem o badminton stále roste. Alespoň v Kopřivnici, kde podle šéftrenéra místního badmintonového klubu Luďka Židka se letos v září do tréninkové činnost zapojila spousta nových dětí. „V tomto směru si rozhodně nemůžeme stěžovat. Přišlo kolem třiceti nových dětí ve věku od šesti let, takže máme co dělat, abychom to trenérsky zvládli,“ říká Židek. Stejně tak trvá zájem veřejnosti o rekreační hraní. Lze tedy říci, že badminton ve městě rozhodně má své pevné místo. 

IKONY Z HISTORIE

Historie badmintonu v Kopřivnici od prvopočátku k dnešnímu dni tj 3.11.2019

Abychom pochopili dobře a v kontextu doby dějiny našeho klubu, domníváme se, že je třeba připomenout si základní a významné milníky českého dříve československého
badmintonu. Rok 1958 se považuje za oficiální začátek badmintonu v Čechách, neboť 26. – 27. 1. byl uspořádán v tělocvičně TJ Dynamo Spoj Žižkov první přebor Prahy. Rok 1964 byl dalším z významných milníků badmintonové historie. Při UV ČSTV byla ustavena samostatná sekce badmintonu pod vedením Ing. Jaroslava Jezbery. Československo se stává členem Mezinárodní badmintonové Federace (IBF). V roce 1967 se stává československý badmintonový svaz spolu s Anglií, Belgií, Dánskem, Finskem, Holandskem, Norskem, Rakouskem, SRN, Švédském a Švýcarskem zakládajícím členem Evropské badmintonové unie – EBU.

Prvopočátky badmintonu v Kopřivnici se datují do roku 1972, kdy dva spolužáci a navrátilci z vojny Jan Piš a Václav Indruch začali pinkat přes síť, s dřevěnýma raketama značky „ARTIS“ před stodolou na statku u Indruchů ve staré Kopřivnici. Postupem času však chtěli hrát badminton dle pravidel a kde jim nebude vítr a vánek odnášet plastové míčky s červenou gumovou hlavičkou. Proto dali hlavy dohromady a napsali inzerát do závodních novin Tatrovák, aby se přihlásil zájemci o tento krásný sport. Inzerát vyšel dne 20.10.1972 pod názvem „NOVÁ MOŽNOST“. Tento datum se navěky zapíše jako oficiální datum vzniku organizované badmintonové činnosti v Kopřivnici.

I přišel badmintonový bůh a pravil.

„Zde vznikne nový oddíl, jehož sláva hvězd se bude dotýkati. Načež napsal článek do Tatrováku, by hlásili se zájemci o tento sport. A tak vznikl oddíl v Kopřivnici.“

Mezi prvními zájemci o badminton se přihlásili Antonín Pekár, Pavel Altrichter, Jan Gebeš, Jana Weingartová. Tito první zájemci však už byli ostřílení kozáci, neboť již dva roky hráli podle pravidel na dnešním sídlišti SEVER. Mezi další zájemce o tento sport patřily sestry Dáša a Jana Tichavské, které badminton už také pinkaly v obci Lichnov. Dále se přihlásili Vítězslav Knebl, Ladislav Krysmánek, Zdeněk Schneiderka, Jiří Juchelka, Tomáš Truchlý, Zdeněk Gold, Jiři Cachnin, a z žen Sáša Skybová.

Při společném setkání všech těchto přihlásivších se zájemců v restauraci staré Sokolovny byl ustaven první výbor a jeho zástupci Václav Indruch a Antonín Pekár podali na výbor TJ Tatra žádost o možnost hrát organizovaně badminton. Pomocnou ruku tehdy podal a pod svá křídla vzal Alexandr Tandler, předseda ZRTV (Základní rekreační tělesná výchova) a tak při ZRTV vznikl kroužek badmintonu v Kopřivnici. První tréninky probíhaly vždy v neděli v malé tělocvičně v sokolovně, nynějším bufetu zimního stadionu.

Prvním trenérem badmintonu v Kopřivnici se stal Antonín Pekár, který měl s tímto sportem nejvíce zkušeností. Protože soutěživost je lidu vlastní a pinkáni mezi pořád stejnými hráči už nebylo zábavné, tak hráči jako Antonín Pekár, Václav Indruch, Zdeněk Homola, Vladislav Kostelník, Pavel Straka, Zdeněk Gold a z žen Jana Weingartová, Milena Dulavová, Helena Krajíčková a Ivana Svobodová požádali v roce 1974 tehdy Československý badmintonový svaz o registraci hráčů. Tak, aby se mohli účastnit turnajů jednotlivců a soutěže družstev. A tehdy nastal problém, protože malá tělocvična ve které se hrávalo, byla nízká a tudíž nevyhovující a tak se muselo namalovat nové hřiště ve vedlejší tělocvičně, nynější tělocvična gymnastiky. Po přestavbě celého zimního stadionu v roce 1979 se hraje až do dnes v nové velké tělocvičně, kde máme dva kurty.

V sezóně 1974-1975 se náš kroužek a jeho hráči zapojili do pravidelné soutěže družstev a jednotlivců pořádaných severomoravským badmintonovým svazem. Podmínkou účasti v soutěžích dospělých, bylo to, že muselo být i družstvo žáků. Proto trenérské práce s mládeží, se již tehdy ujal Václav Indruch a po odchodu Antonína Pekára začal trénovat i dospělé. Jak trénovat a vůbec hrát badminton se Václav Indruch jezdil učit do Ostravy k tehdy již zkušenému trenéru panu Jiřímu Bubíkovi. Ten v té době trénoval prvoligové družstvo Vítězného února v Ostravě a vychoval řadu reprezentantů. Byl to trenér, který pomáhal metodicky ostatním trenérům v kraji.

V letech 1975–1978 začínají svou sportovní dráhu výrazné hráčské osobnosti klubu jako Luděk Židek, Jaroslav Hývnar, Vladimír Hývnar a Milan Špaček. Nelze nezmínit, že v této době rovněž začíná hrát pozdější výrazná funkcionářská osobnost klubu pan Milan Okřesík a z Ostravy přichází do Kopřivnice studovat pan Zbyněk Podhájský, který se rovněž zapojuje jako hráč a později jako funkcionář do práce klubu.

V letech 1979–1980 začala s badmintonem další hráčská generace Libor Hubinák, Jiří Váňa, Ladislav Krompolc, Oldřich Mrózek, Milan Lichnovský, Iva Židková, Jitka Škrabalová. Zkušenosti a trenérské rady získané u trenéra pana Jiřího Bubíka, zužitkoval Václav Indruch při své trenérské činnosti s těmito hráči. Trpělivá a vytrvalá práce ve skromných podmínkách, kdy byl nedostatek raket, péřových balónu, tréninkových hodin a prostor přinesla však skvělé výsledky.

V sezóně 1979–1980 byl dorostenec Luděk Židek nejlepším hráčem ČSSR a členem reprezentačního družstva.

V sezóně 1981–1982 se členem reprezentace stal dorostenec Jaroslav Hývnar a v Českém Krumlově na MČR (hrálo se tehdy mistrovství České republiky, mistrovství Slovenské republiky a mistrovství Československé republiky) vyhrál všechny disciplíny. Oba hráči pak hráli první ligu, Luděk Židek za ŽD Bohumín a Jaroslav Hývnar za Lokomotivu Brno. Luděk Židek sbíral zkušenosti v prvoligovém družstvu vedle takových osobností jako Miroslav Kokojan, Stanislav Kraus, Leoš Sedlák nebo Zuzana Urbánková. Jaroslav Hývnar působil v Lokomotivě Brno, trénoval a hrál ligu s hráči jako Petr Koukal st., Miroslav Růžička a Boris Krais.

V září roku 1981 byl založen oddíl badmintonu při TJ TATRA Kopřivnice a prvním předsedou se stal pan Zbyněk Podhajský.

Kronika říká: …. Píše se roku 1981…. V mladém socialistickém městě Kopřivnice se zakládá badmintonový oddíl. Zakládá, to není to správné vyjádření, protože hrstka nadšenců se tomuto sportu v těžkých tréninkový podmínkách věnuje již pěknou řádku let zpátky. A tak u kolébky organizovaného badmintonu v Kopřivnici, můžeme nalézt taková jména, jako Antonín Pekár, Zdeněk Homola, Václav Indruch a řada dalších. Někteří s aktivním sportováním zřejmě brzy skončí, jiní jistě vytrvají a budou vychovávat další generace tohoto krásného bílého sportu…

 

V roce založení oddílu při TJ TATRA Kopřivnice začínají svoji badmintonovou kariéru hráči jako Žaneta Žluvová, Radim Marek, Pavlína Matalíková, Renáta Urbanová, Milena Bárová, Jarmila Kazlepková a Pavel Lusczak.

V roce 1984 navazuje badmintonový oddíl tolik proslulou družbu s badmintonovým oddílem v Dubňanech a v červnu roku 1984 v hojném počtu vyjíždí na badmintonový a vinný košt do malebné vinařské vesničky na jihu Moravy – Dubňany.

O rok později, v roce 1985 Dubňany přijíždí do našeho města automobilu, aby se seznámily s badmintonovou úrovni našich hráčů a poznaly naše město Kopřivnici. V roce 1986 dochází ke změně výboru oddílu a předsedou oddílu badmintonu při TJ TATRA Kopřivnice se stává Ladislav Kostelník a místopředsedou ing. Milan Sitta. V tomto roce rovněž si oddíl vylepšuje finanční bilanci stromkovou brigádou a opět porážíme při družebním výletu do Dubňan domácí družstvo 7:4. 

V roce 1987 dochází opět ke změně na předsednickém postu a předsedou se stává ing. Vladimír Hývnar, jako místopředseda nadále pokračuje ing. Milan Sitta. Kondičním trenérem se stává pozdější dlouholetý předseda pan Milan Okřesík.

Hráči našeho klubu se v roce 1988 zapojují pod názvem „Carlton“ do kopřivnické ligy malé kopané.

V tomto roce rovněž navazujeme družební zahraniční kontakty s polským hornickým badmintonovým oddílem NAPRZOT z města Janow a o rok později 17. listopadu 1989 při návštěvě tohoto družebního města tam členové oddílu prožívají „velkou listopadovou revoluci.“ 

V ročníku 1989 – 1990 družstvo A TJ TATRA Kopřivnice zvítězilo v severomoravském krajském přeboru smíšených družstev badmintonu. Největší zásluhu na tomto vítězství měli navrátilci z prvoligových oddílu Jaroslav Hývnar a Luděk Židek. Dále se družstvo opíralo o výkony Vladimíra Hývnara a Libora Hubináka, stejně tak jak o výkony hráčů mladší generace R. Marka, Žanety Žluvové a Petry Fleischmannové. Trenérsky se na tomto úspěchu podílel Václav Indruch a Milan Okřesík. Jako vítěz krajského přeboru jsme se zúčastnili kvalifikace o národní ligu v Praze, kde se nám bohužel ještě nepodařilo postoupit do národní ligy a prohráváme v semifinále s Motorem České Budějovice 3:5 a končíme tak na nepostupovém třetím místě. To, co se nepovedlo v tomto roce, má se povést o čtyři roky později! V sezóně 1993 postupujeme do druhé celostátní ligy – skupina východ.

V sezóně 1994 – 1995 vyhráváme druhou ligu a postupujeme mezi elitu do první celostátní ligy. Postup mezi elitu vybojovali a oporami základního kádru byli Boris Krais, Jaroslav a Vladimír Hývnarové, Marek Václavík (který přestoupil do našeho oddílu ze Sokola Plesná), Luděk Židek, Zuzana Kovářová, Lenka Moravcová a Kamila Pospíšilová. Boris Krais rok předtím přestoupil do našeho oddílu z Brna, Zuzana Kovářová přišla do našeho oddílu z Karlových Varů, Lenka Moravcová trénovala v našem oddílu od žákovského věku, avšak s badmintonem začínala v Rožnově pod Radhoštěm, Kamila Pospíšilová hostovala v našem oddílu z Ivančic. Hned po postup do nejvyšší soutěže posilujeme o Tomasze Mendreka, který k nám přišel z Českého Těšína. První ligu hrajeme až do roku 2002. Dvakrát se stáváme vícemistry české republiky smíšených družstev dospělých v nejvyšší soutěži a to v sezóně 1995 – 1996 a v sezóně 1997 – 1998. 

V roce 2002 prodáváme a postupujeme soutěž Plzni a začíná učinkování našeho A týmu v první celostátní lize – skupině východ. Po dobu učinkování v nejvyšší soutěži prošla A týmem řada skvělých hráčů jako již zmiňovaní Tomasz Mendrek, Boris Krais, Miroslav Růžička, Regina Rašková (která byla u nás na hostování z Orlové), slováci Pavel Mečár, Marián Šulko a Michal Matějka, rakušanka Sabina Ploner. Z kopřivnických hráčů to byli především již zmiňovaní odchovanci Luděk Židek, bratři Hývnarové, z mladších odchovanců pak Dušan Hanzelka a Martina Bajerová.

S postupem do nejvyšší soutěže začínáme rovněž organizovat v roce 1995 první ročník velké ceny Kopřivnice v badmintonu – celostátní turnaj jednotlivců nejvyšší kategorie A. První ročník se koná ve sportovní hale základní školy Pionýrská, nyní Emila Zátopka v Kopřivnici. Další dva ročník pořádáme ve sportovní hale odborného učiliště TATRA Kopřivnice, abychom následujících dvanáct ročníků pořádali opět ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka.

V roce 1991 dochází k osamostatnění velkých kopřivnických oddílu jako je hokej, kopaná, házená a TJ TATRA se transformuje na ASK Kopřivnice a předsednický post v této době přebírá pan Milan Okřesík, který tento post zastává až dodnes do roku 2019, kdy se tato

historie mapuje a sepisuje. Předtím působil několik let ve funkci pokladníka klubu a rovněž zastával funkci kondičního trenéra klubu.

V roce 1992 – 1993 nastupuje do našeho oddílu další silná populační vlna. Jsou to jmenovitě hráči Dušan Hanzelka, Jana Kekrtová, Eva Melčáková, Jiří Žáček, Zdeněk Filip a Lenka Lošáková. O rok později začíná svoji hvězdnou badmintonovou kariéru Martina Bajerová, Veronika Čevelová, Radovan Todič a Šárka Hývnarová. Z Českého Těšína přichází na hostování a později přestup Petr Suchánek.

V roce 1995 – 1996 nastupuje a začíná se seznamovat s badmintonem generace Františka Majerka, Milana a Ondřeje Chaloupkových, Dalibora Miklíka, Lenky Lošákové. Koncem devadesátých let Dušan Hanzelka zúročuje svou tréninkovou pílí a pod vedením trenéru Václava Indrucha a Luďka Židka se prosazuje do reprezentačních výběru ČR a jeho vrcholem badmintonové kariéry je výborné deváté místo na mistrovství světa v Číně v roce 2000 ve čtyřhře s Honzou Potúčkem z Hradce Králové a zapisuje se tak navždy do historie kopřivnického a českého badmintonu.

Vrcholem nejlepších hráčů této generace posílené o Libora Hubináka bylo druhé místo na MČR družstev v Praze ve dnech 15.-16.dubna 2000.

V roce 1997 začíná v našem oddíle trénovat mladá hráčka z Rožnova pod Radhoštěm Pavla Janošová a o dva roky později přestupuje a pod vedením trenéra Luďka Židka se dostává do uzších reprezentačních výběrů a stává se oporou kopřivnických týmů. Získává několik titulů mistryně ČR ve všech žákovských i juniorských kategorií a v roce 2005 vyhrává badmintonový evropský okruh a v témže roce získává na Mistrovství Evropy juniorů v holandském Den-Boschi historicky první medaili pro český (československý) badminton z individuálních soutěžích a to bronzovou medaili. Její trenér Luděk Židek vyhrává v tomto roce anketu nejlepší trenér ČR.

V roce 2001 při našem oddílu vzniká sportovní centrum mládeže. Jedná se o projekt podpory nejtalentovanější mládeže v kategoriích U13 – U19. Toto centrum v různých obměnách hlavně tedy co se názvu týká, funguje až do současnosti. A tímto centrem prošla řada významných reprezentantů České republiky, mezi ty nejvýznamnější patří Zuzana Pavelková (provdaná Dobrovolná), Kateřina Tomalová, Milan Ludík, Kristina Ludíková (provdaná Gavnholt), zmíňovaná Pavla Janošová, Tereza Švábíková, Dominika Budzelková, Filip Budzel, Dušan Hanzelka, Vojtěch Šelong a řada dalších.

Okolo roku 2003 – 2004 se začíná seznamovat s prvními badmintonovými krůčky David Ptáček, ze kterého v pozdější době vyroste významná osobnost kopřivnického badmintonu a dotáhne to až do patnáctky celostátního řebříčku dospělých. Rovněž se účastnil několika MČR dospělých. Na MČR 2014 v Karviné dosáhl výborného výsledku ve čtyřhře mužů, kde společně s Filipem Budzelem porazili nasazené jedničky Hoška s Jelínkem a skončili celkově na výborném pátém místě.

V roce 2006 začínají navštěvovat tréninky badmintonu další výborné hráčky jako Eliška Kelnarová, Karla Ptáčková. Eliška Kelnarová se zúčastní několika MČR v mládežnických kategoriích a později se stává velice platnou hráčkou A družstva.

V roce 2008 začíná s badmintonem Zdeněk Vaculík a Vojtěch Rafaj. Nesmíme opomenout rok 2010, kdy v našem klubu v rámci RSC začíná trénovat Jakub Sagačík. který se později zařazuje jako poměrně dobrý hráč do A družstva.

Rok 2010 je významný z hlediska osamostatnění a vytvoření samostatného BK Kopřivnice. Ke konci roku 2010 vystupujeme ze svazku ASK TATRA Kopřivnice a 13.1.2011 se koná ve „vinárně“ hotelu stadion zakládající valná hromada BK Kopřivnice, který má vlastní stanovy registrované na Ministerstvu vnitra. Na vedoucí postech se nic nemění, prezidentem klubu se stává opět pan Milan Okřesík, víceprezidentem nadále zůstává Luděk Židek. Volí se sedmičlenný výkonný výbor, který řídí veškerý chod klubu.

V roce 2011 začíná svoji sportovní kariéru Martin Slíva, Anna Benišová, Anna Škarková, Dalibor Tůma, Nikol Molnárová. Z této hráčské generace se zatím k dnešnímu dni nejvíce prosadil Martin Slíva a Anna Škarková, která to dotáhla až do širší reprezentace v juniorské kategorií. Martin Slíva se v roce 2017 stává jednou z hlavních hráčských osobností v družstvu dospělých. Bohužel je poměrně osamocený a v sezóně 2017 – 2018 A družstvo sestupuje z první celostátní ligy – skupina východ do druhé celostátní ligy.

Horní řada zleva: Zbyněk Podhajský, Antonín Pekár, Zdeněk Schneiderka, Jiří Cachnin, Rudolf Hývnar, spodní řada zleva: Vladislav Kostelník, Zdeněk Homola, Václav Indruch
Horní řada zleva: Jan Piš, Pavel Altrichter, Jana Veingartová, Antonín Pekár, Václav Indruch, spodni řada zleva: Vítězslav Knebl, Zdeněk Schneiderka, Ladislav Krysmánek, Jiří Juchelka

Historické dokumenty