Pan Milan Okřesík znovu zvolen za prezidenta BK Kopřivnice,z.s. aneb co přinesla Valná hromada 2020

Ve čtvrtek dne 25.6. se v Pivnici Sever v Kopřivnici uskutečnila Valná hromada BK Kopřivnice,z.s., ostatně jako tomu bývá každý rok s koncem badmintonové sezony. V tomto článku je shrnuto asi to nejdůležitější, co se na tomto “sezení“ (pro letošní rok opravdu vydatném, jelikož trvalo přes 3 hodiny) projednávalo a uskutečnilo.

Začalo se zprávou o činnosti klubu za období roku 2019, kterou pronesl prezident klubu pan Milan Okřesík. Následovala zpráva o sportovních výsledcích hráčů klubu od pánů Židka a Indrucha, která byla zakončena oceněním nejlepších hráčů klubu za uplynulé období – byli to: Petra Benišová, Eliška Kelnarová, Jakub Raška, Libor Raška a Martin Slíva.

Následně paní Martina Baďurová přednesla zprávu o hospodaření klubu za uplynulé období.

Pan Tomáš David přednesl zprávu revizní komise.

Pokračovalo se jedním z nejdůležitějších bodů programu a to volbou členů do výkonného výboru a revizní komise BK Kopřivnice, a to na nadcházející 5-ti leté funkční období.

Do výkonného výboru byli zvoleni: p. Milan Okřesík, Ing. Luděk Židek, Václav Indruch, Ing. Ondřej Chaloupka, Ing. Jakub Sagáčik, Dalibor Tůma a Martina Baďurová.

Do revizní komise byli zvoleni: p. Libor Hubinák, Ing. Tomáš David a Martin Slíva.

Po krátké přestávce, v které se sešel nově zvolený výkonný výbor na svém prvním zasedání a zvolil za prezidenta BK Kopřivnice,z.s. pana Milana Okřesíka na následující funkční období 5-ti let, pana Ing. Luďka Židka za viceprezidenta a paní Martinu Baďurovou hospodářkou klubu, pokračovala valná hromada oznámením této volby.

Současně se sešli i členové revizní komise a ze svého středu si za předsedu zvolili pana Libora Hubináka.

Následovala bohatá rozprava, ve které se řešilo mnoho věcí jako např.: eventuální nová výstavba sportovní haly v Kopřivnici, modernizace tělocvičny na Zimním stadionu, fungování Sportovní komise, diskuze ohledně mezinárodních turnajů, obsah webových stránek, fungování badmintonové skupiny ve Frenštátě p. Radhoštěm, nové oddílové dresy od příští oddílové sezony a mnoho dalšího.

Na závěr bylo schváleno usnesení Valné hromady BK Kopřivnice,z.s, které přečetl pan Ing. Jaroslav Hývnar.

Tím byla letošní Valná hromada BK Kopřivnice,z.s ukončena a následovala volná diskuze a zábava, včetně vydatného občerstvení.
To není vše..

Další příspěvky

BADMINTONOVÝ KEMP 2020

Badmintonový kemp 2020 Pořádá: BK Kopřivnice, z.s. Termín: 23. 8. 2020  – 28. 8. 2020 Místo: Kopřivnice Sraz hráčů: v neděli dne 23. 8. 2020  v 18.00

Čti více >>

Znovu trénujeme

V souvislosti s uvolněním vládních opatření oznamujeme, že začínají pravidelné tréninky badmintonu dětí ve Frenštátě pod Radhoštěm ve sportovním centru REPLAY. První trénink proběhne ve středu dne

Čti více >>